První krůčky k hudbě (1,5 - 4,5 let)

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů - moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Souhrnné informace:

Doporučený věk: od 18 měsíců do 4,5 let
Počet dětí ve skupině: 8-12 dětí v doprovodu rodiče či prarodiče
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti
Učební materiál: leporela, příručky pro rodiče, CD s doprovody, poslechovými skladbami
VÝUKA: v pondělí od 09:00 (1,5 - 2,5 let),
v pondělí od 10:00 (2 - 3 let),
v pondělí od 16:00 (2,5 - 3,5 roky),
v úterý od 9:00 (1,5 - 2,5 let)
ve středu od 16:00 (3 - 4,5 let)
(rezervační systém)
ŠKOLNÉ: 1920 Kč (pololetí - 16 lekcí), 3840 Kč (školní rok - 32 lekcí)