O pohybových kurzech

Během prvních let života děti objevují, co všechno jejich tělo dokáže a zároveň, co dokážou věci kolem nich. Nejlepšími průvodci malých průzkumníků jsou jejich rodiče, kteří jim dodávají odvahu a chválí je. V kurzech Hrátek pro miminka a batolata proto pracují maminky či tatínkové společně se svými dětmi. Učíme se správnou manipulaci s dítětem, jak správně stimulovat dítě, aby se rozvíjelo,vycházíme a respektujeme zásady psychomotorického vývoje.

Každý týden na ně čeká veselý barevný sálek plný hudby, bezpečného nářadí, překážkových drah a pomůcek nejrůznějších barev a tvarů, které přímo vybízejí k prozkoumání. A právě to děti baví!

Cvičení s dětmi je zaměřeno na stimulaci přirozeného pohybového a smyslového vývoje dítěte. Rozvíjí se tedy nejen hrubá a jemná motorika a celková vnímavost dítěte, ale zároveň se utužují sociální vazby mezi dětmi, rodiči a okolním světem. Naším cílem je všestranná pohybová příprava dítěte, podporující jeho optimální psychický a tělesný rozvoj. Jak děti rostou, vyvíjí se jejich schopnosti a potřeby a podle toho se mění i náplň kurzu. Co dříve dokázaly jen přelézt nebo podlézt, zanedlouho hra vě přeskočí.

Na cvičení používáme velké množství pohybových pomůcek, které děti motivují ke cvičení, rozvíjejí jemnou motoriku, poznávají barvy, tvary. Cvičení doprovází básničky a písničky a podporujeme takto rozvoj řeči a vnímání rytmu.

Cvičíme v malých skupinkách max do 10 dětí. Děti, které se už nebojí odpoutat alespoň na chvilku od rodičů a dosáhly věku 3 let mohou přejít na cvičení dětské jógy. Jóga pro děti, je zábavná, hravá a liší se svým uspořádáním, dynamikou i skladbou hodiny od jógy pro dospělé. Jóga podporuje správné držení těla, zvyšuje pružnost, ohebnost, ale také psychickou odolnost. Je nesoutěživá, vhodná i pro školní děti, které naučí ovládat a znát své tělo, relaxovat a pomůže jim zvládat stresové situace.

Kurzy cvičení:

Kurzy dětské jógy: