Artedílnička I (2- 4 roky)

Artedílnička I. je určena pro rodiče s dětmi od dvou let, které s Artedílničkou začínají. V Artedílničce se naučíme společně s dítětem základní dovednosti v tvořivé práci. Učíme se poznávat a vnímat materiály, barvy, hmoty. Nejprve používáme pouze hmat a práci rukama, jako prostředků, které jsou dětem nejblíže. Postupně se učíme držet a používat tužku, pastelky, štětec a další pomůcky včetně nůžek.

Postupujeme pomalu od nejjednodušího ke složitějšímu. Takovéto tvoření v rámci arteterapie s dětmi pomáhá při prohloubení kontaktu s dítětem, vytváří prostor pro vyjádření impulzivní motorické aktivity dítěte, usnadňuje a podporuje komunikaci, ventiluje emoce.

Základem práce s malými dětmi je kvalitní motivace, která zaujme. Používáme maňásky, hru, pohádky či říkadla. Během našich hodin rozvíjíme cíleně jemnou motoriku.

Malé děti se soustředí jen krátce a tak činnosti často střídáme a prokládáme cvičením a hrou. Výsledkem jsou často i dvě jednodušší práce. S postupem doby se koncentrace dětí zvyšuje a rozvíjíme i náročnější činnosti.

Během roku budeme pracovat s velkoformátovými papíry, přírodninami, netradičními hmotami a materiály. Budeme modelovat s keramickými hmotami a pracovat i s různými obaly.

Nejde nám o konečný výsledek, ale samotný proces tvoření, který je pro dítě velice důležitým prožitkem. I přesto máme velkou radost ze všech výsledků.

Souhrnné informace:

Doporučený věk: 2 - 4 roky
Počet dětí ve skupině: 8 - 10 dětí v doprovodu jednoho z rodičů
Učební doba: jedna lekce týdně
Ssebou: oblečení na převlečení, které si děti mohou zašpinit
VÝUKA: Artedílnička I: čtvrtek od 9:00 hod (pro nejmenší děti od cca 2 let , začínáme s artedílničkou)
(rezervační systém)
ŠKOLNÉ: 1888,- Kč (pololetí)