Rytmické krůčky (4,5 - 6 let)

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména:

  • vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje
  • rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel
  • intonace pomocí solmizačních slabik
  • orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů
  • cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby

Souhrnné informace:

Doporučený věk: 4,5 - 6,5 let
Počet dětí ve skupině: 8-12 dětí s možným doprovodem rodičů
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: tematické písně, intonace, rytmické hry, hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby
Učební materiál: pracovní sešit, CD s doprovody písní a poslechovými skladbami
VÝUKA: v pondělí od 17:00 (4 - 6,5 let) - začátečníci
ve středu od 17:00 (4 - 6,5 let) - pokročilí
(rezervační systém)
ŠKOLNÉ: 1920 Kč (pololetí - 16 lekcí), 3840 Kč (školní rok - 32 lekcí)