Robátka (4 - 18 měs.)

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy Yamaha pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života - koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci... je tuleň Robbie. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

Souhrnné informace:

Doporučený věk: od 4 do 18 měsíců
Počet dětí ve skupině: 8 - 12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů
Učební doba: jedna lekce týdně
Obsah učiva: poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností
Učební materiál: leporela včetně CD s písněmi a hudebními doprovody
VÝUKA: v úterý od 10:00 (rezervační systém)
ŠKOLNÉ: 1840 Kč (pololetí - 16 lekcí), 3680 Kč (školní rok - 32 lekcí)