Figurková školička

Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 4 do 8 let, jakýchkoli duševních dispozic. Malého génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů, psychologů a také špičkových šachistů.

Metodika

Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. Šachovnice je stejně dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro úlohy rozvíjející tvořivou logiku.

Martina Kořenová

Hlavní autorkou metodiky je mezinárodní šachová mistryně Martina Kořenová. Je zároveň učitelkou prvního stupně základní školy s několikaletou praxí. Takřka deset let připravovala a testovala cesty, jak prostřednictvím šachového prostředí rozvíjet konkrétní intelektuální dovednosti u dětí. Třeba orientaci v prostoru, abstraktní myšlení nebo tvorbu jednoduchých algoritmů. Výsledek odborníky nadchl především svou originalitou.

Tým

Tým tvůrců metodiky je poměrně široký a zahrnuje speciální pedagogy nebo psychology, ale také velmi šikovné kreativce, ilustrátory nebo hudební skladatele. Nezaměnitelnou podobu vtiskla Figurkové školičce ilustrátorka Iva Tošnarová. Hudební stránku vytvořil její muž Zdeněk Tošnar. Motivace dětí je nadstandardní – mají k dispozici 66 písniček, stovky možná tisíce ilustrací.

Souhrnné info

Doporučený věk: od 4 do 8 let
Počet dětí ve skupině: max 10 dětí
Učební doba: jedna lekce týdně
Učební materiál: šest cvičebnic zaměřených na jednotlivé šachové figurky, každá cvičebnice obsahuje 40 úloh na šachovnici a 10 úkolů motivačních
VÝUKA: v pátek od 13:30 (4 - 8 let)
(rezervační systém)
ŠKOLNÉ: 1680 Kč (pololetí - 16 lekcí), 3360 Kč (školní rok - 32 lekcí)