O kurzech YAMAHA CLASS

Záměrem MaMMa centra je vytvořit široké spektrum kvalitních programů pro maminky a jejich děti od narození. To tak, aby si každý rodič mohl vybrat pro své dítě ten nejvhodnější vzdělávací obor.

Od září 2009 jsme rozšířili naši nabídku o hudební obory pro nejmenší. Předem jsme se seznamovali s různými přístupy a nejvíce nás nadchla nabídka mezinárodní Hudební školy Yamaha. Proto jsme se rozhodli vyškolit své lektory na všechny předškolní hudební programy. Více informací na www.yamahaskola.cz

Předškolní hudební programy

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, získávají kromě potěšení z hudby podvědomě i předpoklady k rozvoji jejich kognitivních schopností. V kojeneckémv ěku vede poslech hudby a "hudební brebtání" písní k intenzivnímu propojování sítě nervových buněk v mozku. při intenzivním a aktivním prožívání hudby zvládají děti v tomto věku hudební komunikaci jako svoji druhou mateřskou řeč.

Ve věku od čtyř do pěti let dochází u dětí k výraznému rozšíření slovní zásoby. To je doba, kdy mají ideální předpoklady k pochopení hudebních vztahů a souvislostí.

Neocenitelným vedlejším efektem je skutečnost, že společným muzicírováním dochází k nesrovnatelně výraznějšímu rozvoji sociálních schopností a vztahů.

Instrumentální hudební programy

Výuka instrumentálních programů probíhá v přehledných skupinách. Účastníci se společně učí repertoár nejrůznějších hudebních stylů.