English For All Children (4 - 10 let)

First English For All Children (FEFAC)

Tento kurz byl vytvořen kombinací oblíbených a osvědčených kurzů pro malé děti English for Infants a More English for Infants.

Pomocí básniček, rýmů a písní nabízí kurz First English for All Children solidní základ anglického jazyka. Tento kurz je úžasně muzikální, čímž podporuje a prohlubuje hudebně pohybové a rytmické nadání. First English for All Children je geniálně jazykově propracován a vytváří pevný základ pro další studium jazyka založeného na bezchybné výslovnosti, správném použití gramatiky a pozitivní motivaci.

Kurz je vytvořen speciálně pro děti ve věku 4-5 let, které mohou, ale nemusí být doprovázeny rodiči. Přítomnost rodičů závisí na osobnosti dítěte a jeho individuálních potřebách.

Díky kurzu First English for All Children získá Vaše dítě anglickou slovní zásobu okolo cca. 600 slov. Vaše dítě se naučí zpívat a porozumět 32 písničkám v anglickém jazyce a plně porozumí 8 pohádkám v anglickém jazyce.

Souhrnné informace:

Doporučený věk: 4 - 5 let
Počet dětí ve skupině: 8 - 12 dětí
Učební doba: jedna lekce týdně (celkem 54 výukových lekcí)
Učební materiál: čtyři učebnice s texty, nálepkami a omalovánkami, čtyři CD, dvě knihy pohádek a jedna aktovka - cena materiálů je 2 200,- Kč
VÝUKA: pondělí 16-16:45 (4 - 5,5 let)
rezervační systém
ŠKOLNÉ: cena kurzu včetně výukových materiálů je 11 920,- KčEnglish For All Children (EFAC)

English for All Children dětem zprostředkovává anglický jazyk pomocí mnoha oblíbených a známých dětských říkadel a tradičních anglických dětských písniček. Kurz výborně spolupracuje a koresponduje s požadavky učebních plánů na základních školách a dále je rozšiřuje a doplňuje.

Kurz je vytvořen speciálně pro děti ve věku mezi 5 a 10 lety, zásadním způsobem je motivuje díky své atraktivnosti a vtipu. Kurz dramaticky rozšiřuje všeobecné vědomosti a posiluje pozitivní vztah k jazyku.

Díky kurzu English for All Children získá Vaše dítě anglickou slovní zásobu čítající cca 950 slov. Vaše dítě porozumí základním větným strukturám a gramatickým jevům a bude je umět použít se správnou výslovností. Dle věku je podporován psychomotorický vývoj a psaní v anglickém jazyce.

Souhrnné informace:

Doporučený věk: 6 - 8 let
Počet dětí ve skupině: 8 - 12 dětí
Učební doba: jedna lekce týdně (celkem 40 výukových lekcí)
Učební materiál: čtyři učebnice obsahující texty, hry, nálepky, čtyři CD a jedna aktovka. Dále obsahuje pracovní sešit pro psychomotorický vývoj a psaní - cena materiálů je 2 200,- Kč
VÝUKA: čtvrtek 16-16:45 (6,5 - 8 let)
rezervační systém
ŠKOLNÉ: cena kurzu včetně výukových materiálů je 9 400,- Kč