AJ Helen Doron

Výuka anglického jazyka metodou Helen Doron je převratná výuková metoda s 25-ti letou tradicí výuky dětí po celém světě mající skutečné pozitivní výsledky (viz. Cambridge English Exams). Angličtina Helen Doron je založena na stejném principu výuky, jako učení mateřského jazyka, který je pro děti zcela přirozený.

Výuka je realizována v malých skupinkách v ovzduší pozitivního přijetí, potencováno neformální atmosférou s důrazem na individuální přístup, radost z úspěchu a ocenění. Výuka aktivizuje všechny účastníky pomocí důmyslných her a pomáhá jim zkoumat věci všemi smysly. Výsledkem je radost z učení, rychlý rozvoj základní slovní zásoby se správným přízvukem a užitím gramatických jevů, které budou používat se stejnou samozřejmostí jako v mateřském jazyce.

Cílem výuky není jen znalost anglického jazyka, ale také získání všeobecného přehledu, sociálních dovedností, zlepšení psychomotorických dovedností a vytvoření sebedůvěry a víry ve vlastní schopnosti, které uvozují budoucí úspěchy, dále motivují a jsou tolik důležité pro celý následující život.