Deutsch mit Hans Hase (3 - 8 let)

logo goethe institut

Deutsch mit Hans Hase – in Kindergarten und Vorschule Němčina se zajíčkem Hans Hase motivační učební program pro děti v předškolním věku (od 3 do 8 let)

Program zahrnuje 30 učebních jednotek:

logo
 • 20 tematických jednotek
 • 4 opakovací jednotky
 • 6 jednotek k oslavám a svátkům
 • Učební jednotky jsou koncipovány na přibližně 35 – 40 min. Program Hans Hase využívá přirozeného zájmu dětí o vše nové. Děti se učí cizí jazyk podobně jako svou mateřštinu – poslechem, pozorováním a (mluvním) jednáním. Děti si
 • hrají, zpívají, tančí, rýmují
 • výtvarně tvoří
 • a dělají ještě mnoho dalších věcí.
logo

Zajíček Hans je přitom doprovází a stará se o to, aby učení bylo pro děti zábavou. U dětí se tak rozvíjí pozitivní přístup k učení jazyků a tím se vytváří solidní základ pro pozdější motivovanou práci s jazyky.

Co děti po absolvování 30 učebních jednotek se zajíčkem Hansem umí?

 • Děti znají slova, struktury a jednoduché věty z některých tematických okruhů, které jsou pro ně relevantní
 • umí ve známých tematických okruzích nonverbálně nebo verbálně jednoduchými prostředky reagovat na některé jednoduché otázky
 • znají některé písničky, básničky a říkadla
 • umí ve skupině předvést nějaký příběh.

Ještě důležitější je, že je práce s německým jazykem pro děti zábavou, že děti získávají pozitivní vztah k německému jazyku a kultuře a stávají se vstřícnými i vůči cizím jazykům a kulturám obecně.

Doporučený věk: 3 – 8 let
Kapacita: 10 dětí
Učební doba: jedna hodina týdně
VÝUKA: dle rezervačního systému (rezervační systém)
ŠKOLNÉ: 2000,- Kč