Čiperky (2 - 4 roky)

Tento kurz je určen rodičům s dětmi ve věku od 2 let. Děti si zvykají na pravidelný zdravý pohyb, přiměřený jejich věku a schopnostem. Rozvíjíme jejich samostatnost při cvičení jednotlivých cviků a zlepšujeme tělesnou koordinaci a rovnováhu.

Děti se v tomto kurzu učí již složitější cviky, cvičební a taneční sestavy a je kladen větší důraz na provedení jednotlivých pohybových úkonů. Součástí hodin jsou cvičení s použitím různého nářadí, náčiní , překážkové dráhy i pohybové aktivity za použití básniček, tanečních písniček i jednoduché pohybové hry. Děti z tohoto kurzu pokračují do dalších pohybových kurzů již bez rodičů (dětská jóga, děti na startu atd.) a mají pro to výborné předpoklady-

Souhrnné informace:

Doporučený věk: 2 - 4 roky
Počet dětí ve skupině: 8 - 12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů nebo prarodičů
Učební doba: jedna lekce týdně
Lektor: Martina Moláková
VÝUKA: pondělí v 11. 00 hod nebo čtvrtek od 16.00 hod (rezervační systém)
ŠKOLNÉ: 1888,- (pololetí)