Čiperčata (12 m. - 30 m.)

Tento kurz je určen rodičům pro děti od 12 do 30 měsíců. Děti si zvykají na pravidelný zdravý pohyb přiměřený jejich věku a schopnostem. Tento kurz je především zaměřen na správný vývoj chůze, trénujeme nožičky , koordinujeme různé odchylky a snažíme se podpořit přirozený vývoj chodidla. Cvičíme bosí, pokud nám to zdraví dovolí.

Součástí hodin jsou cvičení s použitím různého nářadí a překážkové dráhy na cvičení rovnováhy a tělesné koordinace. Veškeré cvičení doprovázíme dětskými říkankami , písničkami a hudebním doprovodem, kde děti vnímají rytmus a spojují si tak určité pohybové úkony s hudbou.

Souhrnné informace:

Doporučený věk: od 12 do 24 měs.
Počet dětí ve skupině: 8 - 12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů nebo prarodičů
Učební doba: jedna lekce týdně
Lektor: Martina Moláková
VÝUKA: Dle rozvrhu v rezervačním systému: (rezervační systém)
ŠKOLNÉ: 1920,- Kč