Artedílnička II (3 - 6 let)

Artedílnička II je určena pro děti, které již jsou schopny samostatně pracovat a mohou tedy navštěvovat tento výtvarný kurz samy bez rodičů. Učíme se zde poznávat a vnímat materiály, barvy, hmoty. Nejprve používáme pouze hmat a práci rukama, jako prostředků, které jsou dětem nejblíže, později malování štětci, uhlem, tuží a dalšími výtvarnými prostředky. Postupujeme opět od nejjednodušího ke složitějšímu.

Zařazujeme zde již i obtížnější výtvarné práce, dbáme více na přesnost, učíme se kreslit postavu, malujeme na plátno, hodně pracujeme s keramickou hlínou a keramickými hmotami, více vyrábíme, jedodušše šijeme a vyšíváme. Zapojujeme fantazii. Tvoříme více v prostoru a pracujeme na společných projektech. Malujeme pomocí nejrůznějších barev, používáme štětce, špachtle. Naučíme se pracovat i s textilem, plastem, dřevem či různými přírodninami.

Artedílnička III je určena jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a je také výbornou výtvarnou přípravou dítěte pro školní docházku.

Souhrnné informace:

Doporučený věk: 3 - 6 let
Počet dětí ve skupině: 8 - 10 dětí
Učební doba: jedna lekce týdně
Ssebou: oblečení na malování nebo zástěru či tričko, které mohou děti zašpinit, pastelkovník
VÝUKA: úterý od 15:00 hod rezervačního systému
ŠKOLNÉ: 1888,- Kč (pololetí)